Ítaca. Revista de Filologia

Polítiques editorials

Focus i abast

Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. Té per objectiu la reïficació del coneixement derivat de la investigació en l’àmbit de la filologia, així com també l’alta divulgació del saber gestionat —sempre en relació amb la llengua, la literatura i, en general, les disciplines vinculades a la comunicació— en la recerca acadèmica dins i fora de les institucions universitàries.

Es preveuen dos tipus de possibles col·laboracions: articles (bé sobre el tema de la monografia de cada número en qüestió, o bé en la part de miscel·lània), i ressenyes. Tant en el cas dels articles com en el de les ressenyes, els textos són sotmesos a un procés d’avaluació per parells (double blind peer review) abans de l’aprovació definitiva per a ser publicats.

 

Política de seccions

Presentació

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Miscel·lània

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

El Consell de Redacció i el Consell Editorial de la publicació són elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de Selecció, que avalua i informa anònimament (avaluació per parells) els originals presentats, amb capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; i amb capacitat, igualment, de formular suggeriments de millora als autors dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de supervisar la introducció de canvis i propostes de millora.

 

Freqüència de publicació

El termini de presentació és obert fins a l’1 de maig de cada any. Una vegada dut a terme el procés d’avaluació, l’acceptació dels treballs (com també, si s’escau, l’informe amb les corresponents propostes de millora) es comunica als autors abans del 30 de juny. En el cas que siga necessària la introducció de canvis o modificacions, la versió definitiva dels treballs s’ha de lliurar abans del 30 de juliol.

 

Política d’accés obert

Aquesta és una revista d'accés obert, la qual cosa significa que tot el contingut està disponible gratuïtament sense càrrec per a les persones o les seues institucions. Els usuaris i usuàries poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular els textos complets dels articles o usar-los per a qualsevol altre propòsit legal sense sol·licitar permís previ de l'editorial o de l'autor o autora. Aquests termes s'estableixen d'acord amb la declaració de la Iniciativa de Budapest per a l'accés obert.

Els continguts de la revista estan disponibles immediatament des del moment de la publicació i no cal registre previ per a accedir-hi.

Open Access

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxiu distribuït entre biblioteques col·laboradores, a les quals permet crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Qualitat científica

La qualitat científica d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats d’investigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% estableix el mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització de la revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial.