Història de la revista

La revista Ítaca. Revista de Filologia, editada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, s’ha publicat ininterrompudament des de l’any 2010. Té periodicitat anual i apareix tant en paper (amb una tirada de 600 exemplars, i una mitjana de 321 pàgines per número) com en suport digital, lliurement consultable (les vora 2.000 pàgines d’estudis filològics fins ara publicades es poden descarregar en http://dfc.ua.es/va/publicacions/revista-itaca.html).