Ítaca. Revista de Filologia

Història de la revista

La revista Ítaca. Revista de Filologia, editada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, s’ha publicat ininterrompudament des de l’any 2010. Té periodicitat anual i apareix tant en paper (amb una tirada de 600 exemplars, i una mitjana de 321 pàgines per número) com en suport digital, lliurement consultable (les vora 2.000 pàgines d’estudis filològics fins ara publicades es poden descarregar en http://dfc.ua.es/va/publicacions/revista-itaca.html).