Apunts per a una lectura del Diari íntim de Ferran Canyameres

Josep Camps i Arbós

Resum

Aquesta aportació contextualitza i comenta el diari pòstum de Ferran Canyameres, testimoni del seu llarg exili. En la reivindicació final, Josep Camps acaba sostenint que aquesta obra «pel seu innegable interés i qualitat literària, mereix ocupar, sens dubte, una posició de privilegi en un futur cànon de la literatura autobiogràfica catalana».

Paraules clau

Canyameres, Ferran; Diari; Exili; Literatura autobiogràfica; París; CànonDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.05