Ítaca. Revista de Filologia

Diaris i cànon en la literatura catalana contemporània: el Trajecte circular de Vicent Alonso

Joan Borja i Sanz

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.03

Resum

Després d’un seguit de consideracions generals sobre els diaris i el cànon literari, aquest treball aporta una primera aproximació a Trajecte circular, el singular dietari del valencià Vicent Alonso. S’hi analitza el tipus de pacte de lectura proposat, les concomitàncies amb l’assaig fusterià, les funcions discursives de l’evocació o la quotidianitat i, sobretot, l’abundós joc d’intertextualitats, amb una atenció específica a les funcions que hi exerceixen les citacions.

Paraules clau

Alonso, Vicent; Diari; Cànon; Discurs assagístic; Intertextualitat; Tipus de citacionsDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.03

Copyright (c) 2021 Joan Borja i Sanz

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons