El diari surrealista de J. V. Foix

Antoni Maestre Brotons

Resum

Antoni Maestre focalitza el diari surrealista de J. V. Foix com «una de les obres que més s’allunya de les directrius canòniques del gènere». I proposa així una revisió d’aquest text d’aparença híbrida («un diari escrit en prosa poètica o un conjunt de proses poètiques en forma de diari»), amb una atenció específica a l’originalitat. En efecte: el text de Foix sembla penetrar l’espai de l’inconscient i suggereix un nou concepte de diari. Segons Maestre, aquest nou concepte, a diferència del convencional, «serveix per a expressar la visió de l’art i de l’experiència que preconitzen les avantguardes i, més tard, l’experimentalisme ?o, si es vol, les teories postestructuralistes, o el postmodernisme».

Paraules clau

Foix, J.V.; Diari surrealista; Surrealisme; Cànon; Dietari; Avantguarda; Prosa poèticaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.13