El rellotge de Berna: apunts sobre l’obra dietarística de Tomàs Garcés

Enric Falguera Garcia

Resum

Enric Falguera examina en aquest article El temps que fuig, de Tomàs Garcés, i subratlla el valor d’aquest text (originalment titulat El rellotge de Berna) en relació amb la vida i l’obra del cèlebre poeta. Fet i fet, aquest reconegut dietari amplia a la prosa el personal concepte que Garcés tenia de la poesia, i posa fi a un silenci de tretze anys des de l’última publicació original. S’hi revisen aspectes com el pas del temps, la barreja de vida i literatura, la personalitat poètica, els esdeveniments de cada dia, el cristianisme, l’equació entre somni i poesia, les anècdotes i les opinions sobre grans escriptors, etc.

Paraules clau

Garcés, Tomàs; Poesia; Diari; Eixos temàtics; Cristianisme; Literatura catalana del segle XXDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.07