Els darrers dies de la Catalunya republicana de Rovira i Virgili

Xavier Ferré Trill

Resum

Xavier Ferré indaga en aquest treball les claus referencials d’Els darrers dies de la Catalunya republicana: l’emblemàtic i testimonial «diari polític» d’Antoni Rovira i Virgili. Publicat inicialment per la revista Catalunya a Buenos Aires el 1940, aquest diari ens és presentat amb el valor intrínsec de constituir «el primer document publicat sobre la diàspora en el context coetani».

Paraules clau

Rovira i Virgili, Antoni; Diari polític; Exili; Referencialitat; Literatura i història; Recepció críticaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.08