Els diaris del Diari de Manuel de Pedrolo: el Diari, la jubilació d’un novel·lista?

Ramon Salvo Torres

Resum

Ramon Salvo Torres escruta des de diversos angles el Diari de Manuel de Pedrolo, en tant que darrer projecte narratiu del prolífic escriptor de l’Aranyó. L’exercici permet a l’estudiós, entre moltes altres coses, comentar l’anomenada «paradoxa pedroliana»: per un costat, el silenci i l’escassa valoració de la crítica; per l’altre, l’èxit extraordinari de lectors.

Paraules clau

Pedrolo, Manuel de; Diari; Narrativa; Paradoxa pedroliana; Literatura catalana contemporàniaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.15