Els dietaris de Josep Vallverdú, de la lluita al desencís

Maria Pujol-Valls

Resum

Maria Pujol-Valls prova d’escatir, en aquest article, les raons personals i col·lectives de les frustracions expressades en Hora nona. Llibre de capvespres (2005) i Quasi nou llunes (2007), de Josep Vallverdú, a partir d’una constatació: que la realitat política i cultural dels actuals Països Catalans resulta deficient i decebedora per als intel·lectuals de la generació de Vallverdú, protagonistes de la represa literària posterior a la Guerra Civil i el franquisme.

Paraules clau

Vallverdú, Josep; Diari; Desengany; Frustració; Franquisme; Literatura catalana contemporàniaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.14