Entrevista a Vicent Pascual: del bilingüisme al plurilingüisme escolar

Dari Escandell Maestre

Resum

Entrevista de Dari Escandell a Vicent Pasqual, a propòsit de l’ordenació del sistema educatiu valencià en relació amb l’ensenyament de llengües. S’hi tracten els programes d’educació bilingüe PEV, PIL i PIP, els programes d’educació bilingüe enriquits (PEBE); el tractament integrat de llengües; el tractament integrat de llengües i continguts; el tractament de les llengües no curriculars dels immigrants; els reptes del plurilingüisme; etc.

Paraules clau

Entrevista; Pasqual, Vicent; Educació bilingüe; Multilingüisme; Educació plurilingüe; Sistema educatiu valenciàDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.18