Referent i estil en el dietari

Eloi Grasset Morell

Resum

Eloi Grasset aporta una extensa i sagaç reflexió sobre autobiografia i literatura, que ataca des de la caracterització dels dietaris com a forma de literatura («la submissió de manera explícita del text al calendari és l’única possible característica unívoca del dietari que permet el desenvolupament regular de la progressió d’escriptura») fins a la problemàtica que afecta la dissolució de límits en els gèneres literaris («el dietari i la seva inclusió en l’imaginari dels gèneres literaris representa un dels detonants per a l’explosió de la noció mateixa de gènere literari», per la qual cosa «hem d’aprendre a buscar la literatura en un altre lloc, més enllà dels gèneres»).

Paraules clau

Autobiografia; Literatura; Diari; Dietari; Gènere literari; Dietari com a document; Dietari d’escriptor; Esborrament dels gèneresDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.10