Ressenya: Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, i de la seva obra, de Joan M. Ribera Llopis (2007)

Francesca Bartrina Martí

Resum

Ressenya del llibre Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, i de la seva obra, com una cartografia ben documentada de l’interés que la intel·lectualitat hispana ha tingut per la traducció i la difusió de l’obra de l’escriptora Caterina Albert.

Paraules clau

Ressenya; Albert, Caterina; Català, Víctor; Ribera, Joan M.; Traducció; Difusió; Recepció; Literatura de donesDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.17