Ítaca. Revista de Filologia

Sobre la vida de Vicent Ferrer, valencià universal

Fèlix Manel Alarcon Menargues

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.16

Resum

En aquest article, Fèlix Manel Alarcon prova d’aprofundir en el coneixement d’una de les vides més populars de l’hagiografia medieval: la del pare dominic Vicent Ferrer. Més enllà de la visió popular que se n’ha transmés a base de devocionaris i rondalles, l’aportació d’Alarcon té en consideració diverses fonts medievals i actuals per a definir els perfils del personatge al voltant de tres eixos: «El naixement i la joventut», «El predicador» i «Sant Vicent Ferrer en els nostres dies».

Paraules clau

Ferrer, Vicent; Vida de sant; Predicació; Sermó; Hagiografia; Devocionari; Miracle; Compromís de Casp; Literatura catalana medievalDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.16

Copyright (c) 2021 Fèlix Manel Alarcon Menargues

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons