Sobre la vida de Vicent Ferrer, valencià universal

Fèlix Manel Alarcon Menargues

Resum

En aquest article, Fèlix Manel Alarcon prova d’aprofundir en el coneixement d’una de les vides més populars de l’hagiografia medieval: la del pare dominic Vicent Ferrer. Més enllà de la visió popular que se n’ha transmés a base de devocionaris i rondalles, l’aportació d’Alarcon té en consideració diverses fonts medievals i actuals per a definir els perfils del personatge al voltant de tres eixos: «El naixement i la joventut», «El predicador» i «Sant Vicent Ferrer en els nostres dies».

Paraules clau

Ferrer, Vicent; Vida de sant; Predicació; Sermó; Hagiografia; Devocionari; Miracle; Compromís de Casp; Literatura catalana medievalDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2010.1.16