Ítaca. Revista de Filologia

Coordenades espaciotemporals en les rondalles d’Enric Valor

Jaume Albero Poveda

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2011.2.02

Resum

En aquest treball s’analitza el tractament del temps i l’espai en les rondalles d’Enric Valor des de la perspectiva del mode de vida tradicional que reflecteixen les diferents històries. El temps en els relats trasllueix el caràcter cíclic de la concepció cristiana del temps. Alguns personatges tracten de fugir del rigor del temps cronològic. Per això, de vegades els herois anhelen fer extensibles les etapes de la seua vida, deturar-les; o bé ingressen en dimensions temporals on passat i present es comuniquen. L’espai en les rondalles és intensament connotat. En aquest sentit s’aparta d’aquells que ha creat la modernitat (sales d’espera, punts de trobada, instal·lacions públiques, etc.) i que alguns autors han anomenat no-llocs. Estudiem la manera com els personatges viuen en comunió amb la terra, com el clima determina el seu esdevenir vital, la forma com la natura aglutina motius narratius, i la voluntat del nostre autor de reproduir espais viscuts creant una geofantasia pròpia.

Paraules clau

Valor, Enric; Rondalles; Etnopoètica; Temps; Espai; GeofantasiaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2011.2.02

Copyright (c) 2011 Jaume Albero Poveda

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons