La música en les Rondalles valencianes d’Enric Valor

Àngel Lluís Ferrando Morales

Resum

Les referències a la música que trobem dins del corpus de les Rondalles valencianes d’Enric Valor, amb la corresponent classificació i estudi, són l’objectiu central d’aquest treball. Al llarg del més d’un miler de pàgines que l’escriptor de Castalla va publicar amb relats tradicionals, personatges fantàstics o històries quotidianes, trobem referències musicals directes de variada naturalesa, i un munt notable de materials susceptibles de poder ser entonats o declamats. No obstant això, són les cançons —en sentit estricte— i les referències musicals directes les que centren aquest treball. Tot i que es tracta d’un aspecte menor dins l’estudi de l’obra narrativa valoriana, l’aproximació a la presència musical dins les Rondalles valencianes aporta dades valuoses (i fins ara no massa ateses) que incideixen en aspectes i conclusions d’unes altres disciplines.

Paraules clau

Cançó; Rondalla; Valor, Enric; Música tradicional; Dolçaina; Banda; Tibi; CastallaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2011.2.06