L’ambició d’Aleix i la censura: història de l’expedient 3322/59

Òscar Pérez Silvestre

Resum

L’ambició d’Aleix (1960) és la primera novel·la publicada per Enric Valor. Fins ara, hom havia atribuït el retard a l’acció de la censura, però la revisió de diverses fonts escrites permet inferir unes conclusions ben diferents. L’autor d’aquest treball demostra, amb l’expedient de censura a la mà, amb la correspondència i amb l’anàlisi de les circumstàncies vitals de Valor i de les possibilitats editorials d’aquell moment, que aquesta novel·la va reposar sine die als calaixos de Vives Mora, fins que el gerent es decidí a iniciar-ne l’expedient el 1959 a Madrid. A més de fixar el calendari del periple de producció, censura i publicació, i d’identificar les persones implicades, aquesta investigació analitza el passatge final del mecanoscrit censurat i compara la versió inicial completa —desconeguda fins ara— amb la primera edició de 1960, en la qual es mantingueren totes les traces que anunciaven l’adulteri final, prohibit com sabem. Els canvis estilístics que hom hi pot detectar són una mostra de l’obsessió perenne d’Enric Valor per la cura i la depuració dels seus textos.

Paraules clau

Valor, Enric; L’ambició d’Aleix; Censura; Adulteri; Successor de Vives Mora; Novel·la de postguerra; Narrativa valencianaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2011.2.09