El discurs interior en els còmics de Frank Miller

Juan Carlos Pérez García

Resum

Des dels anys vuitantes, Frank Miller ha estat reconegut com un dels principals renovadors del comic book produït per la industria nordamericana. Un dels seus trets d’estil més distintius i influents és el tractament del discurs interior dels personatges, inspirat per la novel·la hard-boiled i el cinema negre americans, però també per còmics previs, de crim i de superherois. En aquest article comentem els diversos usos del discurs interior en els còmics de Miller amb casos d’estudi elegits de tota la seua obra, acompanyats d’una aproximació als antecedents històrics de la introducció de dit recurs en el còmic nord-americà.

Paraules clau

Còmic; Comic book; Discurs interior; Miller, Frank; Imatge-textDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2012.3.04