Ítaca. Revista de Filologia

La literatura en els còmics de Jacques Tardi: quan la novel·la esdevé partitura i model artístic

Jordi Canyissà

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2012.3.03

Resum

La literatura és un element essencial per definir les característiques de l’univers creatiu de Jacques Tardi. Sense la influència literària, no es pot entendre ni l’ambició temàtica, ni la tècnica narrativa, ni la llibertat formal de les seves obres, sovint allunyades dels cànons del còmic més popular. Àlbums com Ici Même (1979) han estat un revulsiu dins del món de la historieta i un primer camí cap al que ara es coneix com a novel·la gràfica i han ajudat a acostar el món de la literatura i el del còmic a partir del que tenen en comú: el relat. Les seves creacions són una bona manera d’entendre les semblances i les diferències entre tots dos àmbits. En les obres de Tardi trobem casos de reescriptura, de citacions o d’incisos enmig del discurs narratiu i un ús particularment important de la veu del narrador, amb clares ressonàncies literàries.

Paraules clau

Novel·la; Novel·la gràfica; Còmic; Narració; AdaptacióDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2012.3.03

Copyright (c) 2012 Jordi Canyissà

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons