Ítaca. Revista de Filologia

La novel·la gràfica: un canvi d’horitzó en la indústria del còmic

Daniel Gómez Salamanca, Josep Rom Rodríguez

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2012.3.02

Resum

Des de fa poc més d’una dècada, autors, teòrics i periodistes parlen de la novel·la gràfica com a àmbit en el qual el còmic, per fi, ha aconseguit un nivell de qualitat literari que obri, així, les portes de la legitimació cultural. En aquest article ens allunyarem de les perspectives d’estudi més comunes i qüestionarem la relació entre còmic, novel·la gràfica i literatura. Des de l’anàlisi de la indústria del còmic espanyola, parant especial atenció a la distribució i als canals de venda, buscarem indicis de si, tot i no ser literatura, la novel·la gràfica està propiciant una normalització de la indústria del còmic espanyola com a subsector de la indústria editorial.

Paraules clau

Indústria del còmic; Distribució; Novel·la gràfica; Industria editorial; LiteraturaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2012.3.02

Copyright (c) 2012 Daniel Gómez Salamanca, Josep Rom Rodríguez

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons