Ítaca. Revista de Filologia

Dormint entre les TIC

Laura Tudón i Donat

Resum

Treballar a l’aula, compartir informació, ajudar majors i menuts, pot estar englobat en una mateixa eina web, com pot ser un bloc, un web personal o un web de recursos. Si, a més, volem millorar l’educació del nostre alumnat, podem recórrer a les pissarres digitals interactives (PDI). Què són? Com podem treballar-hi? No són un eina fàcil; tanmateix, us animem a fer-les servir, a investigar-hi i a aprofitar-les en la vostra tasca educativa. En aquest article expliquem la nostra experiència amb les TIC, com a professional en l’Educació Infantil, a través de dos eines: el blog El Racó de l’Infant i la PDI. Hem desenvolupat aquesta tasca en les tres aules de 5 anys de CEIP Villar Palasí (Sagunt). Dues d’aquestes aules tenen com a llengua vehicular el valencià i una, el castellà. En aquesta darrera aula s’ha treballat amb tot l’alumnat; en l’aula de valencià, en canvi, només amb l’alumnat que anava més endarrerit en l’adquisició de la lectoescriptura.

Paraules clau

Bloc; Compartir; Innovar; Educar; Pissarra digital; TIC; TAC; Lectoescriptura digitalDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2013.4.10