Ítaca. Revista de Filologia

Interferència i préstec en la literatura popular

Joan Armangué i Herrero

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2013.4.11

Resum

El contacte entre llengües pot tenir, per a l’estudiós de la literatura popular i tradicional, un valor afegit. L’aplicació dins l’àmbit de l’etnopoètica de criteris consensuats en l’àmbit de la sociolingüística permet estudiar la manera com el contacte entre literatures pot influir, més o menys, en la recepció i l’adopció d’una altra tradició, segons si es tracta de poesia o prosa, i segons, també, quins aspectes sociològics intervenen en el fenomen. La ciutat de l’Alguer, i la seva literatura tradicional, es demostra en aquest aspecte com un laboratori privilegiat per a l’estudi dels fenòmens escollits.

Paraules clau

Etnopoètica; L’Alguer; Interferència; Literatura sarda; PopularDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2013.4.11

Copyright (c) 2013 Joan Armangué i Herrero

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons