Lectura i TIC: l’ús de les TIC per al treball de les lectures d’obres literàries proposades a l’alumnat

Ignasi Moral Reig

Resum

L’ensenyament secundari recull, entre els seus objectius, el foment de la lectura i la creació d’un hàbit lector entre l’alumnat. La introducció de les TIC en l’ensenyament pot funcionar com a element motivador i dinamitzador al servei d’aquesta finalitat. Aquest article té com a objectiu analitzar l’ús de les TIC entre el professorat de l’àrea de «Valencià: llengua i literatura» per al treball de la lectura d’obres literàries completes i descriure la relació entre foment de la lectura i l’ús de les TIC.

Paraules clau

Foment de la lectura; Hàbit lector; Competència digital; Lectura; TIC; Ensenyament secundariDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2013.4.04