@live, un projecte de premsa escrita trilingüe

María Carmen Romero Riera

Resum

@live és una revista digital trilingüe en anglés, valencià i castellà realitzada per alumnat de 7 nacionalitats diferents d’Educació Secundària Obligatòria de l’IES La Nucia (Alacant). És un mitjà de comunicació d’alumnes dirigits a la resta de la comunitat educativa, on s’utilitzen les tres llengües en contextos comunicatius reals, s’atén a la diversitat i es fomenta l’ús de les TIC i l’autonomia en el seu procés d’aprenentatge.

Paraules clau

Aprenentatge comunicatiu de llengües; Atenció a la diversitat; Noves tecnologies a l’aula; Creativitat en l’ensenyament de llengües; Revista de centreDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2013.4.06