Lliures volen: el blog com a espai lingüístic. Un treball sociolingüístic transversal amb alumnat de segon de batxillerat

Oreto Doménech

Resum

Aquest article és el balanç, des del punt de vista didàctic, de tres cursos lectius amb l’ús del blog com a suport de l’aprenentatge presencial de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura per a segon de batxillerat. L’ús de les eines digitals i de la web 2.0 es va concretar en el blog Lliures volen (http://2nbatpacomolla.blogspot.com.es/) i es va dedicar a la reflexió sociolingüística. La consciència lingüística, la diglòssia, l’autoodi, són aspectes essencials de la nostra realitat lingüística quotidiana que no hauríem de defugir en l’ensenyament del català al País Valencià, on la llengua i la literatura encara es troben lluny d’una situació normalitat plena. L’ús del blog al llarg de tres cursos lectius es va centrar en l’assertivitat i l’autoestima lingüístiques i l’eliminació de prejudicis lingüístics entre l’alumnat de segon de batxillerat de l’IES Poeta Paco Mollà de Petrer (País Valencià) procedent de diversos pobles i ciutats del migjorn valencià com ara Petrer, Elda, Monòver, Novelda, Sax, Montfort, Pinós i Villena. En la valoració d’aquesta experiència també considerem aquells aspectos menys reeixits: l’autocrítica i les propostes de millora són dos punts innegociables en el camí per poder seguir endavant. Cal, però, ser conscients de la naturalesa experimental i canviant de les nostres experiències didàctiques, siguen amb eines digitals o amb altres tipus d’eines. Buscar nous camins i maneres amb les TIC en el present i en futur, amb tot, es presenta com una pràctica fonamental i necessària, amb un potencial fins ara impossible d’imaginar que hem d’aprofitar per a la reflexió sociolingüística en l’aula.

Paraules clau

TIC; TAC; Blog; Sociolingüística; Català; Llengua; LiteraturaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2013.4.07