Proposta 2.0 d’incorporació real de les TIC al currículum

M. Teresa Sáez Cuenca

Resum

Per tal que la incorporació de les TIC a l’ensenyament fóra real, el docent hauria de saber, en primer lloc, què ha d’ensenyar (per tal de poder educar en TIC) i, en segon lloc, com ho ha d’ensenyar (per tal de poder educar amb TIC). Pel que fa al primer punt, és la llei que l’ha d’aclarir i, pel que fa al segon punt, cal que el docent adquirisca/assage noves metodologies. L’article que presentem revisa la legislació vigent sobre la integració de les TIC a les aules de primària i de secundària. Així mateix, presenta els resultats d’una enquesta a professorat i alumnat la finalitat de la qual és esbrinar el grau de coneixement que tenen aquests col·lectius de les TIC i l’ús que en fan.

Paraules clau

TIC; TAC; Educació; Currículum; Noves tecnologies a l’aulaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2013.4.05