Ítaca. Revista de Filologia

Antoni Serra, ètica negra des d’un llaüt

Sebastià Bennasar

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2014.5.08

Resum

En aquest article es traça una panoràmica per les obres de gènere negre d’Antoni Serra. Tot i això, la producció de gènere de Serra no es pot entendre sense tres característiques essencials: les referències al clàssic; la voluntat de testimoniatge del canvi social; i el lligam entre el gènere negre i la història contemporània. L’article també indaga sobre els motius que duen a l’escriptor a interessar-se per aquest gènere literari i el relaciona amb algunes de les eleccions que va haver de prendre l’escriptor: canviar de llengua després d’uns inicis en castellà que li havien comportat els primers èxits i l’elecció de la llengua catalana com una conseqüència més de la lluita antifranquista.

Paraules clau

Novel·la policíaca catalana; Serra, Antoni; Memòria històrica; Detectiu Celso MosqueiroDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2014.5.08

Copyright (c) 2014 Sebastià Bennasar

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons