Ítaca. Revista de Filologia

Jaume Fuster, la ficció sense fronteres

Margarida Aritzeta

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2014.5.09

Resum

L’article valora l’aportació de l’escriptor Jaume Fuster al gènere policíac en llengua catalana, del qual és un dels precursors. Fuster col·labora a a assentar les bases del gènere negre des de la seva posició com a director editorial, com a escriptor i com a popularitzador als mitjans de comunicació. L’article analitza les fonts de la narrativa de l’autor, els seus referents i els seus procediments d’escriptura. Explica que Fuster inventa uns tipus i un llenguatge que han fet fortuna en el patrimoni literari català. Fa notar que la intertextualitat que practica es converteix en interdiscursivitat: proposa productes narratius que inclouen formes narratives mixtes i llenguatges diversos. Juga amb l’hipertext, amb les tecnologies de la informació, amb la participació del receptor. A la manera dels autors nord-americans del hard boiled crime fiction que admira, i als quals fa repetits homenatges en les seves obres, escriu relats que es publiquen en llibres, tenen forma de guions per a la ràdio o el cinema, o redacta capítols que es converteixen en sèries narratives per als periòdics, o concursos per a la televisió. Afirma que no hi ha distinció entre Literatura i Literatura de Gènere i defensa per damunt de tot el Gènere Negre de qualitat.

Paraules clau

Literatura; Teoria de la ficció; Intertextualitat; Interdiscursivitat; Novel·la negra; Estudis culturals; Fuster, JaumeDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2014.5.09

Copyright (c) 2014 Margarida Aritzeta

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons