Ítaca. Revista de Filologia

Com fer lectors de poesia en secundària

Anna Ballester Marco

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.03

Resum

En aquest article es presenten una sèrie d’activitats pràctiques i de reflexions amb el propòsit de fer lectors de poesia a Secundària, tot un repte per al professorat. S’hi insisteix en la necessitat de treballar a l’aula textos poètics per descobrir una altra forma d'utilitzar el llenguatge, vinculada al joc del ritme i la rima de les paraules, i perquè la poesia és indispensable per al desenvolupament intel·lectual i afectiu. Es pretén així facilitar experiències gratificants per ajudar el nostre alumnat a descobrir el gust per la lectura, l'escriptura i la dramatització de textos poètics.

Paraules clau

Joc; Imaginació; Plaer; Treball en equip; Lectura expressiva; Escriptura; Dramatització

Referències

ARNAU, M. Carme (2009): Itinerari de tendresa, Alzira, Bromera.

BALLESTER, Anna (2013): Poemania. Guia pràctica per a fer lectors de poesia, Alzira, Bromera.

GRANELL, Marc (1998): Versos per a Anna, Alzira, Bromera.

JANER, Gabriel (1986): Pedagogia de la imaginació poètica, Barcelona, Alta Fulla.

MONTERO, Anna (1983): Polsim de lluna, València, Víctor Orenga.

RODARI, Gianni (1977): Gramática de la Fantasia, Barcelona, Avance.

VIGOTSKII, Lev S. (1982): La imaginación y el arte en la infancia, Madrid, Akal.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.03

Copyright (c) 2015 Anna Ballester Marco

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons