Com fer lectors de poesia en secundària

Anna Ballester Marco

Resum

En aquest article es presenten una sèrie d’activitats pràctiques i de reflexions amb el propòsit de fer lectors de poesia a Secundària, tot un repte per al professorat. S’hi insisteix en la necessitat de treballar a l’aula textos poètics per descobrir una altra forma d'utilitzar el llenguatge, vinculada al joc del ritme i la rima de les paraules, i perquè la poesia és indispensable per al desenvolupament intel·lectual i afectiu. Es pretén així facilitar experiències gratificants per ajudar el nostre alumnat a descobrir el gust per la lectura, l'escriptura i la dramatització de textos poètics.

Paraules clau

Joc; Imaginació; Plaer; Treball en equip; Lectura expressiva; Escriptura; DramatitzacióDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.03