Ensenyar i aprendre literatura en contextos digitals: reptes i necessitats didàctiques

Josep Hernández i Ortega

Resum

En aquest article es presenta una perspectiva del desenvolupament de la tecnologia al servei de l'ensenyament. El docent del segle XXI ha d'acomplir amb objectius cognitius, metodològics i tecnològics per a abastir el seu alumnat dins dels paràmetres de competència curricular, com també els instrumentals. La generació que està a les nostres aules són usuaris i gestors d'una societat en què estan consolidant habilitats i coneixements transversals que han de formar-se a l'escola tant com ho fan a l'àmbit domèstic.

Paraules clau

Didàctica de la llengua i la literatura; TIC; Tecnologia educativa; Aprenentatge basat en projectes; Didàctica col·laborativa



DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.07