Joan Valls: papers de música i de músics —sense pentagrames— inèdits i semiinèdits

Àngel Lluís Ferrando Morales

Resum

La proximitat del centenari del naixement del poeta alcoià Joan Valls Jordà (1917-1989) convida a la presentació d’un avançament dels treballs sobre inèdits i semiinèdits que han de ser part irrenunciable si volem acostar-nos a la figura i l’obra de Valls amb tota la seua magnitud. El nombre de materials de Valls que no han estat publicats mai o, en cas contrari, els escrits dispersos en la premsa i les plataformes locals diverses, als quals s’ha d’afegir les publicacions d’autor o les edicions privades, reduïdes o limitades, és un corpus que cal revisar. Aquest paper presenta un primer inventari comentat de textos esparsos que tenen una relació directa amb la música i els músics, un recull heterogeni que té voluntat de continuïtat en treballs futurs.

Paraules clau

Joan Valls; Música; Inèdit; Semiinèdit; Centenari

Referències

CARBÓ, Ferran (1991): La poesia de Joan Valls, València, Eliseu Climent, Quaderns 3i4.

FERRANDO, Francesc (2000): «Joan Valls i la música», L’aiguadolç, 26, p. 129-132.

FERRANDO MORALES, Àngel Lluís (2003): «Secrets, mentides i cintes de vídeo», Eines, 20, IES Pare E. Vitòria d’Alcoi, p. 43-46.

FERRANDO MORALES, Àngel Lluís (2007): «El CXI Concert de la banda Primitiva: un homenatge a la memòria del mestre Gonzalo Blanes (1964)» en Fragments per a una Història d’Apolo [en línia] <http://www.cimapolo.com/users/alferran/Blanes.html> [consulta: maig 2015].

FERRANDO MORALES, Àngel Lluís (2014): «Jofré (1965): un projecte operístic de Joan Valls Jordà amb música d’Amand Blanquer», Ítaca, 5, Universitat d’Alacant, p. 281-313.

FERRANDO MORALES, Àngel Lluís (2015): La música de Nadal a Alcoi, Alcoi, CAEHA - Ajuntament d’Alcoi.

FERRANDO MORALES, Àngel Lluís (en premsa): «Elements literaris en la música del compositor Amand Blanquer (1935-2005)», Jornades d’Investigació de la Facultat de Filosofia i Lletres, 2015.

RODRÍGUEZ BERNABEU, Emili (1981): «Introducció a l’obra de Joan Valls», dins Obra poètica, Alacant, Institut de Cultura Juan GilAlbert, p. XI-XXVIII.

SANTONJA, Josep Lluís (2009): Epistolari de Joan Valls i Jordà: estudi i transcripció [inèdit], Alcoi, treball becat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

VALOR CALATAYUD, Ernesto (1988): Diccionario Alcoyano de Música y Músicos, Alcoi, Llorens Libros.

MIRÓ, Adrián (1984): Amando Blanquer en su vida y en su música, Alcoi, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.

MIRÓ, Adrián (1989), Joan Valls, vida y obra de un poeta, Alcoi, Caja de Ahorros de Mediterráneo.

MIRÓ, Adrián (1990), Joan Valls a Sant Jordi, Alcoi, Asociación de San Jorge.

VALLS JORDÀ, Joan (1951), Gonzalo Barrachina: semblanza biográfica, Alcoi, Imprenta Hispania.

VALLS JORDÀ, Joan (1975), Cent serafins, Alcoi, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy.

VALLS JORDÀ, Joan (1981), Obra poètica, Alacant, Institut de Cultura Juan Gil-Albert.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.14