La humanització del monstre: Albert Sánchez Piñol vs. H. P. Lovecraft

Maria Martínez Pérez

Resum

Aquest article pretén bastir una comparativa entre la figura teratològica mostrada a l’obra A les muntanyes de la follia de Howard Phillips Lovecraft i La pell freda d’Albert Sánchez Piñol. Una comparativa que té per finalitat mostrar com Howard Phillips Lovecraft inicia una evolució en el gènere de por (basada en la introducció de la versemblança en les narracions d’aquest gènere a través d’un racionalisme que connecta amb exactitud tots els elements de la narració, tot introduint una realitat que contrasta amb allò sobrenatural i crea la por als ulls del lector) que és assumida per Sánchez Piñol en alguns aspectes i transgredida en altres. Així, aquest darrer autor traspassa la frontera infranquejable entre humans i monstres que planteja Lovecraft en humanitzar el monstre, tot atribuint-li qualitats físiques i psicològiques humanes. Una acció que ocasiona un sentiment d’empatia dels personatges humans envers els monstres que derivarà, en última instància, en un intent d’aproximació d’aquests al monstre. O, dit d’una altra manera, en una aproximació de l’ésser humà a l’obscuritat, espai que, lluny de ser perniciós per aquest, l’ajudarà a assolir un coneixement aprofundit de si mateix. Una característica del text de Sánchez Piñol que atorga a La pell freda (i a la major part de l’obra de l’autor) un important valor antropològic i sociològic que pot salvaguardar la narrativa de por de la tendència a desaparèixer que experimenta en una societat cada cop més marcada per l’escepticisme.

Paraules clau

Monstre; Albert Sánchez Piñol; La pell freda; Howard Phillips Lovecraft; A les muntanyes de la follia; Gènere de por

Referències

CASTRO CORREA, Alberto de & Guillermo GARCÍA CHACÓN (2008): Psicología clínica. Fundamentos existenciales, Barraquilla, Ediciones Uninorte.

LOVECRAFT, Howard Phillips (2013): A les muntanyes de la follia (Anna Brichs Trallero [trad.]), Barcelona, Base.

LOVECRAFT, Howard Phillips (2012): El horror de Dunwich, Buenos Aires, Andromeda.

LLOPIS, Rafael (2014): «Los Mitos de Cthulhu», en Howard Phillips LOVECRAFT et al., Los Mitos de Cthulhu. Narraciones de horror cósmico, Madrid, Alianza, p. 13-61.

ROAS, David (2011): Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico, Madrid, Páginas de Espuma.

ROMERO, Anna (2004): «Aquesta illa on viu l’home», en Caràcters, 1997, disponible en <http://www.uv.es/caracters/textos/n26/annaromero26.htm> [26 febrer 2015].

SÁNCHEZ PIÑOL, Albert (2011): La pell freda, Barcelona, Edicions La Campana.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.15