La literatura infantil i juvenil de Jaume Cabré

Josep Camps Arbós

Resum

Un dels aspectes més desconeguts de la trajectòria de Jaume Cabré com a escriptor és el seu interès per la literatura infantil i juvenil. Si bé la dedicació a aquest gènere consta només de quatre obres (les novel·les Galceran, l’heroi de la guerra negra, La història que en Roc Pons no coneixia i L’home de Sau; i la nouvelle L’any del Blauet) editades entre 1978 i 1984, els textos que en resulten mostren una gran similitud, tant pel que fa al tema com a l’estructura, amb la narrativa escrita per a adults, cosa que evidencia la coherència del món literari creat per l’autor.

Paraules clau

Jaume Cabré; Narrativa infantil i juvenil; Premis literaris; Novel·la; Crítica literària

Referències

AULET, Jaume (2000): «Jaume Cabré i el sentit del seu món literari», Serra d’Or, núm. 482 (febrer), p. 46-50.

CABRÉ, Jaume (1977): Toquen a morts, Barcelona, La Magrana.

CABRÉ, Jaume (1978): Galceran, l’heroi de la guerra negra, Barcelona, Laia.

CABRÉ, Jaume (1980): La història que en Roc Pons no coneixia, Barcelona, La Galera, 1980.

CABRÉ, Jaume (1984): L’home de Sau, Barcelona, La Galera, 1984.

CABRÉ, Jaume (1993): «Qui sóc i perquè escric», Escriptor del mes, Barcelona, Generalitat de Catalunya, p. 5-6.

CABRÉ, Jaume (1994): «Les classes de lite», Articles de didàctica de la llengua i la literatura, núm. 1 (juliol), p. 85-87.

CABRÉ, Jaume (1999a): El sentit de la ficció, Barcelona, Proa.

CABRÉ, Jaume (1999b): L’any del blauet, Barcelona, Barcanova.

CAPMANY, Maria Aurèlia (1978): «Més d’una lectura per a una novel·la d’aventures», Avui, 9 d’abril, p. 21.

COLOMER, Teresa (1998): La formació del lector literari: Barcelona, Barcanova.

CÒNSUL, Isidor (1993): «Jaume Cabré, itinerari i perfil d’un narrador», Serra d’Or, núm. 397 (gener), p. 28-29.

DELGADO, Josep-Francesc (2004): «Gènere i literaturitat a la literatura infantil i juvenil: un camaleó que puja per una escala de colors i, a més, fa llengotes», dins Glòria BORDONS & Anna DÍAZ-PLAJA (coord.), Ensenyar literatura a secundària, Barcelona, Graó, p. 37-47.

DÍAZ-PLAJA, Aurora (1978): «Llibres per a infants i adolescents», Serra d’Or, núm. 226-227 (juliol-agost), p. 92-96.

DÍAZ-PLAJA, Aurora (1980), «Llibres per a infants i adolescents», Serra d’Or, núm. 250-251 (juliol-agost), p. 85-90.

NADAL, Marta (2004): «Jaume Cabré, “la meva autobiografia és en l’estil”», Serra d’Or, núm. 538 (octubre), p. 38-43.

NADAL, Marta (2005): Retrats. Jaume Cabré, Barcelona, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

QUERALT, Pau (1978): «A l’Espluga de Francolí. El somni d’una nit de Santa Llúcia», Serra d’Or, núm. 220 (gener), p. 28-30.

TORRES, Estanislau (1981): «Sobre el Premi Crítica Serra d’Or Juvenil (creació) 1981», Serra d’Or, núm. 260 (maig), p. 1-2, VALRIU, Caterina (1994): Història de la literatura infantil i juvenil catalana, Barcelona, Pirene.

TORRES, Estanislau (1995): «Tendències actuals de la novel·la juvenil catalana», dins Axel Schönberger & Tilbert Dídac Stegmann, Actes del Desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 405-419.

VILELLA, Eduard (2007): Doble contra senzill, Lleida, Pagès editors.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.13