La literatura infantil i juvenil de Jaume Cabré

Josep Camps Arbós

Resum

Un dels aspectes més desconeguts de la trajectòria de Jaume Cabré com a escriptor és el seu interès per la literatura infantil i juvenil. Si bé la dedicació a aquest gènere consta només de quatre obres (les novel·les Galceran, l’heroi de la guerra negra, La història que en Roc Pons no coneixia i L’home de Sau; i la nouvelle L’any del Blauet) editades entre 1978 i 1984, els textos que en resulten mostren una gran similitud, tant pel que fa al tema com a l’estructura, amb la narrativa escrita per a adults, cosa que evidencia la coherència del món literari creat per l’autor.

Paraules clau

Jaume Cabré; Narrativa infantil i juvenil; Premis literaris; Novel·la; Crítica literàriaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.13