La literatura: una aproximació a Jaume I a través dels projectes

Carla Peñarroya i Ferrer, Paula Figuerola i Prats

Resum

En aquest article analitzem les possibilitats de la metodologia del treball per projectes, vinculats a aspectes culturals per a l’ensenyament de la literatura. El nostre estudi parteix d’un projecte dut a terme en un centre de l’Horta Sud. El nostre objectiu és donar a conèixer la importància del rei Jaume I i aproximar la literatura als joves valencians a través de la festa del 9 d’Octubre. El nostre és un integral en què totes les àrees treballaran conjuntament durant dues setmanes i mitja en una franja horària determinada. Aquest treball és destinat al curs de segon d’ESO d’un centre amb un nivell socioeconòmic mitjà-alt i on la llengua vehicular és el valencià.

Paraules clau

Cultura; Projecte; Educació; Innovació; Cooperació; LiteraturaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.09