Ítaca. Revista de Filologia

Papers actancials i papers temàtics en la novel·la negra de Manuel de Pedrolo

Teresa Arnandis i Puig

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.12

Resum

El present estudi ofereix una anàlisi de la recepció crítica de l’obra Crim de Germania, de l’escriptor valencià Josep Lozano, publicada per primera vegada a l’abril de 1980 per l’editorial Tres i Quatre, que permet fixar els elements a l’entorn dels quals s’ha anat elaborant la lectura de la novel·la i la seua evolució temporal. Durant més de trenta anys, Crim de Germania ha sigut objecte de nombroses valoracions crítiques a la premsa i en publicacions periòdiques de diversa índole a tot arreu dels territoris de parla catalana. L’estudi s’ha dividit en tres etapes: la primera s’inicia amb la publicació del llibre i conclou l’any 1981; la segona comprén el período des de 1982 fins al 2004, i, la tercera, des de 2005 —any en què la novel·la s’amplia i es reedita per Bromera— fins l’actualitat.

Paraules clau

Crim de Germania; Josep Lozano; Recepció crítica; Novel·la catalana actual; Novel·la històrica

Referències

ESPELT, Ramon, (1998): Ficció criminal a Barcelona 1950-1963, Barcelona, Laertes.

GREIMAS, Agirdas-Julien (1973): «Les actants, les acteurs et les figures», dins Sémiotique narrative et textuelle, Paris, Larousse i dins Du sens II. Essais sémiotiques, (1983), Paris, Seuil.

GREIMAS, Agirdas-Julien (1976): Maupassant. La sémiotique du texte: exercises practiques, Paris, Seuil. Edició en castellà: La semiótica del texto. Ejercicios prácticos (1983), Barcelona, Paidós Comunicación.

GREIMAS, Agirdas-Julien (1970): Du sens I. Essais sémiotiques, Paris, Seuil.

GREIMAS, Agirdas-Julien (1966): Sémantique structurale, Paris, Librairie Larousse. [2a impressió 1976].

HAMON, Philippe (1983): Le personnel du roman, le système des personnages dans les «Rougon-Macquart» d'Emile Zola, Ginebra, Droz.

HAMON, Philippe (1977): «Pour un statut sémiologique du personnage», dins Poétique du récit, Paris, Seuil.

JOUVE, Vincent (2001): La poétique du roman, Paris, Armand Colin, 2a ed. revisada.

PEDROLO, Manuel de (1982): Algú que no hi havia de ser, Barcelona, Proa. [1a ed.1974].

PEDROLO, Manuel de (1986): Es vessa una sang fàcil, Barcelona, La Magrana. [1a ed.1954].

PEDROLO, Manuel de (1988): L'inspector fa tard, Barcelona, La Magrana. [1a ed.1960].

PEDROLO, Manuel de (1990): Joc brut. Barcelona, Ed. 62. [1a ed.1965].

PEDROLO, Manuel de (2001): Mossegar-se la cua. Barcelona, Ed. 62. [1a ed.1968].

PIQUER VIDAL, Àdolf i MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex, (2006): Catalana i criminal. La novel·la detectivesca del segle XX, Palma (IB), Edicions documenta balear.

PROPP, Vladimir, (1985): Morfologia del cuento, Madrid, Akal. [1a ed. 1928, 2a revisada 1968, 3a 1972, Ed. Fundamentos].
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.12

Copyright (c) 2015 Teresa Arnandis i Puig

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons