Ítaca. Revista de Filologia

Propostes d’aula per a un enfocament motivador de la literatura

M. Rosa Valls Pérez

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.11

Resum

Els textos literaris, a banda de ser un terreny molt òptim per a desenvolupar la sensibilitat i ensenyar a sentir, són un recurs útil també per a millorar la competència lingüística de l’alumnat de manera motivadora i divertida. Aquests textos, junt a altres, formen part del treball diari a l’aula del Portafolis de Valencià on l’alumnat reflexiona sobre com millorar el seu nivell en aquesta llengua. La nostra proposta presenta seqüències didàctiques d’activitats on es desenvolupen tant les habilitats productives com receptives a traves del treball de textos literaris com l’endevinalla, les nadaletes, els textos narratius amb imatge (curt, fotonovel·la, còmic), el rap, els contes, la poesia...

Paraules clau

Enfocament comunicatiu; Portafolis; Motivació; Hàbit lector; Creació literària; Seqüències didàctiques

Referències

BARBA, Joaquina (2010): SOS! Bullying, Picanya, Ed Bullent.

CABRERIZO, J. et al. (2008): Programación por competencias. Formación y prácticas, Madrid, Pearson Educación.

DOLZ, Joaquim & B. SCHNEUWLY (2006): Per a un ensenyament de l’oral. Iniciació als gèneres formals a l’escola, València/Barcelona, IIFV/PAM.

DEPARTAMENT DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA D’ESTRASBURG. CONSELL D’EUROPA (2003): Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar. Generalitat de Catalunya.

ESTELLÉS, Vicent Andrés (1979): Les pedres de l’àmfora, València, Tres i Quatre.

FLUIXÀ, Josep Antoni (1995): Jocs i estratègies d’animació a la lectura, València, Conselleria d’Educació i Ciència.

GARDNER, Finn (1995): Contes per a nens i nenes políticament correctes, Traducció de Quim Monzó i Maria Roura, Ed Quaderns Crema.

NEIRA PIÑEIRO, M. del Rosario (2003): Introducción al discurso narrativo fílmico, Madrid, Arco Libros.

MACFARLANE, Aidan & MCPHERSON, Ann (2004): Bullying, Alzira, Ed Bromera.

MONZÓ, Quim (1994): El perquè de tot plegat, Ed Quaderns Crema.

PASQUAL I ESCRIVÀ, Gemma (2010): La mosca, Catarroja, Perifèric edicions.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.11

Copyright (c) 2015 M. Rosa Valls Pérez

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons