Una eina per a l’escriptura extensiva i l’argumentació: el diari de lectura

Jordi Oviedo Seguer

Resum

L’article versa sobre les possibilitats de treball de l’escriptura a Batxillerat a partir d’una seqüència didàctica per a l’elaboració d’un diari de lectura, que és un document produït pels alumnes a partir del que els suggereix la lectura d’una obra literària. Tot revisant les bases pedagògiques de la didàctica actual del català quant al procés d’escriptura i el valor de l’argumentació i de la reflexió en l’àmbit educatiu, es pretén que el llibre es convertisca en un estímul per a la creativitat i possibilite l’escriptura extensiva. Així doncs, l’obra literària deixa de ser un element de lectura superficial i pren un caràcter dialògic. El lector esdevé alhora escriptor i, com a tal, s’enfronta a les dificultats i moments de gaudi que aquest fet implica.

Paraules clau

Diari de lectura; Escriptura extensiva; Seqüència didàctica; Batxillerat

Referències

BESA, Josep (2004): «El diari de lectura. Una activitat d’escriptura extensiva a Filologia.», en 3r Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación [Recurs electrònic], Girona, Facultat de Lletres, Universitat de Girona.

BRÄUER, Gerd (2013): «The challenge of reflective writing as a chance for deep learning», en On reflection, 25, p. 19-27.

BRETON, Philipe (2014): La argumentación en la comunicación, Barcelona, Editorial UOC.

CARRILLO, Isabel (2001): «Dibujar espacios de pensamiento y diálogo», en Cuadernos de pedagogía. Dossier “El diario escolar”, 305, p. 50-55.

CASSANY, D. (1993): Ensenyar llengua, Barcelona, Graó.

CASSANY, D. (1997): «L’escriptura extensiva. Com desenvolupar hàbits de redacció», en PUJALS, Gemma & Eduard SANAHUJA (coord.) Saber de lletra V. Recursos i materials de suport per a la Reforma a l’Àrea de Llenguatge, Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Universitat de Barcelona, p. 21-45.

CASSANY, D. (2006): «Análisis de una práctica letrada electrónica», Páginas de guarda, 2, p. 99-112.

CASTELLANO, Margarida (2014): «Alfabetització visual i desenvolupament de continguts curriculars mitjançant l’àlbum il·lustrat», en MONAR, Maite (coord.) Com triomfar amb les TIC en la promoció lectora, Algemesí, Andana, p. 116-128.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (2015): «Tertulias dialógicas», Comunidades de Aprendizaje. School as “Learning Communities” [En línia: <http://utopiadream.info/ca/actuaciones-deexito/tertulias-literarias-dialogicas>. Data de consulta: març de 2015].

CUCARELLA, Toni (2003): Quina lenta agonia la dels ametlers perduts, València, Ed. Tres i Quatre.

DAHL, Roald, (2006): Boy (relatos de infancia), Alfaguara, Madrid.

DOLZ, Joaquín (1994): «Seqüències didàctiques i ensenyament de la llengua: més enllà dels projectes de lectura i d’escriptura», en Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, 2, p. 21-34.

DURAN, Teresa (2007): Àlbums i altres lectures. Anàlisi dels llibres per a infants, Barcelona, Rosa Sensat.

FRANK, Anna (2007): Diari d’Anna Frank, Barcelona, Penguin Random House.

FREINET, Célestine (1974): El diari escolar, Barcelona, Laia.

FREINET, Célestine (1978): El método natural de lectura, Barcelona, Laia.

GALEANO, Eduardo (1989): El libro de los abrazos, Madrid, Siglo XXI.

HOLLY, Mary Louis (1989): Writting to Grow. Keeping a personalprofessional Journal, Portsmouth, New Hampshire, Heinemann.

LABRADO, Víctor (2010): La mestra, Alzira, Bromera.

MONAR, Maite (coord.) (2014): Com triomfar amb les TIC en la promoció lectora, Algemesí, Andana.

RÍOS, Isabel & Vicent SALVADOR (2008): L’ensenyament del discurs escrit, Alzira, València, Bromera, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

ZABALZA, Miguel Ángel (2011): Diarios de clase. Un instrumento de investigación y desarrollo profesional, Madrid, Narcea.

ZAYAS, Felipe (2011): «Leer para escribir, escribir para leer», en Centro Virtual Leer.es, Ministerio de Educación. [En línia: <http://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_ep_eso_leerparaescribir_felipezayas2.pdf/c7217216-7a82-486d-b40c-6090ef63e15c>. Data de consulta: març de 2015].
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.10