Viatjant i llegint: un projecte de promoció de la lectura

Francesc Gisbert i Muñoz

Resum

«Viatjant i llegint: promoció de la lectura i vertebració del país» és un projecte de promoció de la lectura i del patrimoni cultural engegat per la Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià-Comtat (Escola Valenciana). Des de l'any 2007 s'han posat en marxa una sèrie de rutes literàries amb un destinatari doble: el món educatiu, per la vessant didàctica i d'animació a la lectura; i el públic en general, per la dimensió de promoció turística i de redreçament de la identitat. L'article provarà de justificar el recurs de les rutes literàries com una eina útil per a l'animació a la lectura i la normalització del valencià. Explicarà en què han consistit tres d'aquestes propostes i farà una aplicació didàctica de cadascuna, en funció del nivell educatiu en què poden ser treballades, des d'educació primària a secundària i batxillerat.

Paraules clau

Ruta; Literatura; Lectura; Escola; Turisme

Referències

ALOY, Josep Maria (2000): «La literatura infantil i juvenil catalana a finals del segle XX», III Seminari de Literatura infantil i juvenil, Palma de Mallorca, Faig Arts, núm. 39-40, p. 58-73. http://www.raco.cat/index.php/Arc/article/view/66332 (Consultat: juliol, 2015).

BATALLER, Alexandre (2010): «Quan l’activitat docent es trasllada fora de l’aula. Rutes i viatges lingüístics i literaris» http://dugidoc.udg.edu/bitstream/handle/10256/2992/477.pdf?sequence=1 (Consultat: juliol, 2015).

BATALLER, A. & H. MASSÓ (2014): Un amor, uns carrers. Cap a una didàctica de les geografies literàries, València, Universitat de València.

BODÍ, Francesc (2006): Havanera, Alzira, Bromera.

BOLTA, Maria Jesús (1995): Pell roja, rostre pàl·lid, Alzira, Bromera.

BOLTA, Maria Jesús (2013): A l’altra banda de les muntanyes, Picanya, Edicions del Bullent.

BORJA, Joan (2006): Llegendes del Sud, Picanya, Edicions del Bullent.

BORJA, Joan & Vicent BROTONS (2011): Paisatges de Valor, Alacant, Universitat d’Alacant.

CAMPS, Josep & Miquel VILADEGUT, (2009): «Les rutes literàries com a introducció a la geografia artística dels escriptors», en Jornada sobre Literatura i Ensenyament (18-III-2009), Universitat de Lleida. http://www.catedramariustorres.udl.cat/activitats/jornades/jorn_5t.pdf (Consultat: juliol, 2015).

CARBONELL, Ivan (2015): Fantasmes al palau: tradicions esotèriques valencianes, Picanya, Edicions del Bullent.

CARRERAS, Carles (2003): La Barcelona literària, Barcelona, Proa.

CHAVARRIA, Joan et al. (1994): El paisatge com a itinerari, Barcelona, Columna.

ESPINÓS, Joaquim (2015): Material fotogràfic, Benicarló, Onada Edicions.

GISBERT, Francesc (2008): Màgia per a un poble, Picanya, Bullent.

GISBERT, Francesc (2004): Els lluitadors, Alzira, Bromera.

GISBERT, Francesc (2009): La llegenda del corsari, Alzira, Bromera.

GISBERT, Francesc (2014): «Viatjant i llegint: rutes literàries», La Veu del País Valencià http://opinions.laveupv.com/viatjant-i-llegint-rutes-literaries (consultat: 26.07.2015).

GISBERT, Francesc (2015a): «Les rutes literàries com a eina d’animació a la lectura», Aula de Lletres Valencianes (en premsa).

GISBERT, Francesc (2015b): «Alcoi industrial i modernista», Descobrir (març 2015).

GÓMEZ LABRADO, Víctor (2007): Llegendes valencianes, Alzira, Bromera.

GÓMEZ LABRADO, Víctor (2009): Llegendes de la ciutat de València, Barcelona, PAM.

GONZÀLEZ CATURLA, Joaquim (1998): Rondalles del Baix Vinalopó: contes populars, Alacant, Aguaclara, 1998 (1987).

LLUCH, Gemma et al. (2015): Més contes, per favor, Alzira, Bromera.

LORENZO, Cecília (2007): Guia de rutes literàries per la xarxa de Parcs Naturals, Barcelona, Diputació de Barcelona.

MARTÍ, Joan Carles (2013): Els països de Tallamar, Palma, Documenta Balear.

MONTFERRER, Àlvar (1997): Els endimoniats de la Balma, València, Generalitat Valenciana.

OLIVARES, Joan (2000): Vespres de sang, Alzira, Bromera.

OLIVARES, Joan (2007): Pana negra, Alzira, Bromera.

OLIVARES, Joan (2014): El gatet d’Otos, Alzira, Fundació Bromera per al Foment de la lectura.

SIMÓ, Isabel-Clara (2003): Júlia, Alzira, Bromera (1983).

SOLDEVILA, Llorenç (2004): Ruta literària de Miquel Martí i Pol, Proa, Barcelona.

SOLDEVILA, Llorenç (2005): Geografia literària dels Països Catalans. Memòria de la Llicència d’Estudi 2004-2005. http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200405/memories/998m.pdf (Consultat: 26.07.2015).

SOLER, Joan (2014): Les bruixes es pentinen, Barcelona, Ed. 62.

VALOR, Enric (1997): Sense la terra promesa, València, Tàndem.

VALOR, Enric (1999): Rondalles valencianes, volum II i IV, Picanya, Bullent.

VALRIU, Caterina (2010): Imaginari compartit. Estudis sobre literatura infantil i juvenil, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 75 i 76.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2015.6.06