Ítaca. Revista de Filologia

Literatura infantil i competència literària: una proposta didàctica per a Educació Primària mitjançant el llibre Amazing Grace

Esther Alabau Rivas

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.07

Resum

Aquest article pretén destacar la manera, com a mestres, de guiar els estudiants en els processos de creació de significat mitjançant l’ús que es pot fer dels àlbums il·lustrats, ja que són motivadors i els ajuden a aconseguir l’aprenentatge significatiu mentre gaudeixen de la llengua, el contingut i la literatura en la classe d’anglés. Introduïm l’àlbum il·lustrat Amazing Grace, escrit per Mary Hoffman i il·lustrat per Caroline Binch, als nostres estudiants de Primària en la classe d’anglés. D’altra banda, es presenten —per tal d’ajudar-los a millorar les seues cinc habilitats d’alfabetització (llegir, escriure, escoltar, parlar i pensar) i alhora desenvolupen la competència literària— el model de Reyes per a desenvolupar la competència literària. Aquest és un model triangular que parteix de la idea que el lector estableix un diàleg amb el text.

Paraules clau

Llibres il·lustrats; Alfabetització; Competència literària

Referències

BALLESTER, Josep (1999): L’educació literària, València, Universitat de València.

COLOMER, Teresa (1994): «La adquisición de la competencia literaria» at Gretel [Consulted: 08/11/2015].

DE AGUILAR, Víctor M. (1980): Competencia Lingüística y Competencia Literaria, Madrid, Gredos.

LAZAR, Gillian (1993): Literature and Language Teaching. A guide for teachers and trainers, Cambridge, Cambridge University Press.

MENDOZA, Antonio (2004): La educación literaria. Bases para la formación de la competencia lecto-literaria, Málaga, Ediciones Aljibe.

MÍNGUEZ, Xavier (2014): «Exploring Education and Children’s Literature», at Agustín REYES, Luis VILLACAÑAS & Betlem SOLER (coord.), Thinking through Children’s Literature in the Classroom, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, p. 26-41.

NIKOLAJEVA, Maria (2010): «Interpretative Codes and Implied Readers of Children’s Picturebooks», at Teresa COLOMER, Bettina KÜMMERLING-MEIBAUER & Cecilia SILVA (coord.), New Directions in Picture book Research, New York/London, Routledge, p. 27-40.

NODELMAN, Perri (2010): «Words Claimed: Picturebook Narratives and the Project of Children’s Literature», at Teresa COLOMER, Bettina KÜMMERLING-MEIBAUER & Cecilia SILVA (coord.), New Directions in Picture book Research, New York/London, Routledge, p. 11-26.

REYES, Agustín (2014): «Literacy Education: The First Step towards Literary Competence», at Agustín REYES, Luis VILLACAÑAS & Betlem SOLER (coord.), Thinking through Children’s Literature in the Classroom, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, p. 42-52.

SAUSSURE, Ferdinand de (1916): Course in general linguistics, New York, Philosophical Library.

WILAND, Signe Mari (1978): «How to Develop Literary Competence in the English Classroom» at Fremmed [Consulted: 11/11/2015].
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.07

Copyright (c) 2016 Esther Alabau Rivas

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons