Ítaca. Revista de Filologia

Adquisició del paràmetre del subjecte nul en català

Elena Verdú Seguí

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.11

Resum

Aquest treball se situa dintre de la disciplina de l’adquisició del llenguatge, encarregada d’estudiar els diferents processos que l’ésser humà du a terme en el desenvolupament de la parla. En aquest cas, s’estudiarà l’adquisició del subjecte nul en català, i es partirà de la següent qüestió: els xiquets catalanoparlants menors de 5 anys, han fixat correctament el paràmetre del subjecte nul? Per resoldre aquesta qüestió, partirem de la hipòtesi del VEPS (Very Early Parameter Settings), que afirma que els paràmetres (una de les dimensions de la variació estructural del llenguatge humà) es fixen abans de l’estadi de dues paraules. Per realitzar l’estudi, comptabilitzarem els subjectes nuls en frases subordinades i no subordinades per a 12 adults i 6 xiquets parlants de català; material que extraurem de la base de dades CHILDES. Finalment compararem els nostres resultats amb els de l’anglés de Valian (1991), llengua que no admet l’omissió de subjecte.

Paraules clau

Subjecte nul; Subjecte explícit; Adquisició de llengües; CHILDES; VEPS

Referències

BEL, Aurora (2002): «Les funcions sintàctiques». En Gramàtica del català contemporani (vol. 2), Empúries, Barcelona, p. 1086-1097.

BORER, Haggit, i WEXLER, Kenneth (1987): «The maduration of syntax», en T. ROEPER & E. WILLIAMS (ed.), Parameter setting (p. 123-172), Dorecht, Reidel.

GAVARRÓ, Anna i CABRÉ-SANS, Yolanda (2009): «Subjects, verb classes and word order in child Catalan», Hispanic Child Languages: Typical and impaired development, 50, p. 175-194.

GAVARRÓ, Anna; Meritxell MATA i Eulàlia RIBERA (2006): «L'omissió dels clítics d'objecte i partitius en el català infantil: dades espontànies», Revista d'Estudis Catalans, 5, p. 27-44.

GUASTI, Maria Teresa (2002): Language acquisition: The Growth of Grammar, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

HYAMS, Nina (1986): Language acquisition and the theory of paràmetres, Dorecht, Reidel.

HYAMS, Nina (1992): «A Reanalysis of Null Subjects in Child Language», en WEISSENBORN et al (ed.), Theoretical Issues in Language Acquisition, Lawrence Erlbaum Associates, Nova Jersey, p. 249-263.

MAC WHINNEY, Brian (2000): The CHILDES-project: tolls for analysing talk [tercera edició], Hillsdale, Erlbaum.

PARRAMON, Xavier (2009): The acquisition of actional pasives in catalan (Tesi doctoral del programa de Ciència Cognitiva i Llenguatge, Universitat Autònoma de Barcelona). Recuperat de: http://filcat.uab.cat/clt/publicacions/tesis/pdf/THE ACQUISITION OF ACTIONAL PASSIVES IN CATALAN.pdf.

PICALLO, Carme (2004): «El Programa Minimista en la Teoria de Principis i Paràmetres», Caplletra, 37, p. 9-34.

RAMOS, Joan Rafael (1998): Introducció a la sintaxi, Tàndem Edicions, València.

RIZZI, Luigi (2002): On the grammatical basis of language development: a case study, Universitat de Siena, Siena. Recuperat de: http://www.biolinguistics.uqam.ca/Rizzi_2002.pdf.

RUIZ-SÁNCHEZ, Carmen (2013): “Yo a mí me parece”: la gramaticalización de “yo” como marcador de discurso en el español coloquial. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project. Recuperat de: http://www.lingref.com/cpp/wss/6/paper2851.pdf.

VALIAN, Virginia (1990): «Null subjects: A problem for parameter setting models of language acquisition», Cognition, 35, p. 105-122

VALIAN, Virginia (1991): «Syntactic subjects in the early speech of American and Italian children», Cognition, 40, p. 21-81.

WEXLER, Kenneth (1991): «Optional infinitives, head movement an economy of derivation», en M. Rothweiler (ed.), Verb moviment, Cambridge University Press, Cambridge.

WEXLER, Kenneth (1998): «Very early parameter settings and the unique checking constraint: A new explanation for the optional infinitive stage», Lingua, 106, p. 23-79.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.11

Copyright (c) 2016 Elena Verdú Seguí

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons