Ítaca. Revista de Filologia

Contra les lectures obligatòries: assaboreix-les!

Cristina Marqués Ferrer

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.02

Resum

El 90% de les programacions didàctiques dels departaments de llengües dels centres de Secundària i Batxillerat a Espanya estableixen la lectura obligatòria en l’avaluació de la matèria. Llegir esdevé condició sine qua non per a obtindre’n l’aprovat; en més del 70% dels casos, el mecanisme d’avaluació és el «control de lectura» i l’estudiant, senzillament, ha de fer veure que ha llegit l’obra prescrita. Contra l’obligatorietat, proposem l’experimentació lectora. És a dir, apostem per una lectura significativa, una lectura viscuda i participada; una lectura que permeta obrir les portes del coneixement i que descorde el plaer del descobriment. Amb aquesta perspectiva, l’experiència que proposem passa per viure la lectura, fer-la nostra, experimentar-la i, fins i tot, projectar les intel·ligències múltiples des del llibre mateix.

Paraules clau

Lectura comprensiva; No-obligatorietat; Emoció lectora; Lectura vivencial; Experimentació lectora; Aparador poètic; Intel·ligència emocional; Plaer lector

Referències

BALLESTER, Anna (2009): Poemania. Guia didàctica per a fer lectors i lectores de poesia, Alzira, Fundació Bromera.

BORRÀS, Laura (2010): Bits de Literatura, Barcelona, La Caixa.

BORRÀS, Laura (2012): Per què llegir els clàssics avui, Barcelona, Ara Llibres.

BLOOM, Harold (2000): Cómo leer y por qué, Barcelona, Anagrama.

CASSANY, Daniel (2000): Las competencias básicas qué, por qué y cómo, Santander, V Congreso de Educación.

CERRILLO, Pedro et al. (2002): Libros, lectores y mediadores: la formación de los hábitos lectores como proceso de aprendizaje, Cuenca, Ediciones de Castilla-la Mancha.

COLOMER, Teresa (coord.) (2014): Actes del Simposi Internacional «La literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents», Barcelona, Gretel-UAB.

CORTINA, Adela (2014): ¿Para qué sirve realmente... la ética?, Barcelona, Paidós.

MARTÍN GARZO, Gustavo (2012): «Por una escuela pública, laica y literaria», El País, 26/08/2012.

MANRESA, Mireia & SILVA, Cecilia (2005): «Dialogar per aprendre literatura». Articles. Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, núm. 37, p. 45-56.

PRENSKY, Marc (2001): «Digital Natives, Digital Immigrants», On the Horizon, núm. 5.

SÁNCHEZ, Emilio (2009): Avanzando en la lectura. Acuerdos y propuestas del Aula de Innovación Educativa, núm. 179.

ZAYAS, Felipe (2011a): La educación literaria. Cuatro secuencias didácticas, Barcelona, Octaedro.

ZAYAS, Felipe (2011b): «Leer para escribir, escribir para leer», Centro Virtual Leer.es.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.02

Copyright (c) 2016 Cristina Marqués Ferrer

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons