Ítaca. Revista de Filologia

Diversitat d’espais d’aprenentatge en rutes historicoartístiques i literàries per a l’alumnat d’Infantil i Primària a càrrec dels estudiants dels graus de Mestre

Francesc Rodrigo i Segura, Jeroni Méndez Cabrera, Elvira Asensi Silvestre

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.05

Resum

El projecte consisteix en la realització d’una ruta literària i historicoartística per la ciutat de València per a escolars per part dels estudiants dels graus de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària de Florida Universitària. En aquesta programació s’integren els objectius, els continguts i les competències específiques de Didàctica de les Ciències Socials i de Planificació de la Llengua i la Literatura. L’experiència s’ha realitzat en el curs 2014-2015 i hi han participat cinc grups de 4t curs. Des del paradigma de l’educació literària es considera que les rutes literàries són un recurs transversal d’un gran valor, ja que contemplen la interacció entre els espais urbans i el fet literari. Des de la Didàctica de les Ciències Socials s’aposta per traspassar els murs de l’escola i apropar-se a l’entorn urbà amb la finalitat de plantejar propostes problematitzades de «ciutat viscuda ». L’espai urbà es presenta com una experiència didàctica col·lectiva, en un entorn interdisciplinari d’aprenentatge. En el projecte s’aborden aspectes metodològics com l’enfocament globalitzador de les àrees curriculars en Educació Infantil, o el tractament integrat de llengua i contingut en Educació Primària; per poder programar aprenentatges no lingüístics (ciències socials) tot utilitzant el valencià com a llengua vehicular.

Paraules clau

Educació literària; Geografia literària; Rutes literàries; Mapa comunitari; Itineraris didàctics; Espais d’aprenentatge; TILC

Referències

ÁVILA, R. M. (2003): «La función de los itinerarios en la enseñanza y el aprendizaje del patrimonio histórico-artístico», Íber, núm. 36.

BALLESTER, J. (1999 [2007]): L’educació literària, València, Universitat de València.

BATALLER, A. (2010): Quan l’activitat docent es trasllada fora de l’aula: rutes i viatges lingüístics i literaris, CiDd. II Congrés Internacional de Didàctiques, Girona, Universitat de Girona.

BATALLER, A. & H. GASSÓ (coord.) (2014): Uns amors, uns carrers. Cap a una didàctica de les geografies literàries, València, Publicacions de la Universitat de València.

BORDONS, G. (2011): «La formació literària en l’aprenentatge de la llengua», en La mirada experta: ensenyar i aprendre llengües, Barcelona, CIREL-Generalitat de Catalunya, p. 65-75.

CASSANY, D., M. LUNA & G. SANZ (1993 [1998]): Ensenyar llengua, Barcelona, Graó.

CHUMILLAS, J. & R. GIRAMÉ (coord.) (2014): Per vells carrers de poble. Territori, marca, educació i patrimoni, Vic, Universitat de Vic.

COLOMER, T. (1991): «De la enseñanza de la literatura a la educación literaria», Comunicación, Lenguaje y Educación, núm. 9, p. 21-31.

COLOMER, T. (2009): «La educación literaria», en I. MIRET & C. ARMENDANO (coord.), Lectura y bibliotecas escolares, Madrid, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, p. 73-82.

CORREIG, M. (2006): «L’educació literària a l’Educació Infantil». Articles. Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, núm. 40, p. 66-75.

CUESTA, R. (2007): Los deberes de la memoria en la educación, Barcelona, Octaedro.

ESTRELA, M. & J. MARTÍNEZ (2012): Pasos que (nos) construyen: Nuevas formas de documentar la ciudad a través de la deriva, Antioquía, Instituto Universitario de Educación Física Universidad de Antioquía.

MARTÍNEZ, J. (2010): «La ciudad en el currículum y el currículum de la ciudad», en J. GIMENO (coord.), El currículum y el sentido de la educación, Madrid, Morata.

PARRA, D. & J. R. SEGARRA (2011): «Cultura y pertenencia: el tratamiento didáctico de contenidos histórico-culturales en las aulas valencianas de Educación Infantil y Primaria», Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, núm. 25, p. 65-83.

REYZÁBAL, V. & P. TENORIO (1992 [2004]): El aprendizaje significativo de la literatura, Madrid, La Muralla.

SOLDEVILA, L. (2014): «Del lloc literari a la ruta literària: un branding en eclosió», en A. BATALLER & H. GASSÓ (coord.), Uns amors, uns carrers. Cap a una didàctica de les geografies literàries, València, Publicacions de la Universitat de València, p. 164-174.

VILARRASA, A. (2003): «Salir del aula. Reapropiarse del contexto», Revista Íber, núm. 36.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.05

Copyright (c) 2016 Francesc Rodrigo i Segura, Jeroni Méndez Cabrera, Elvira Asensi Silvestre

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons