Educar en la diversitat. Una proposta d’educació literària en l’aula de Magisteri

Miquel A. Oltra-Albiach, Rosa M. Pardo-Coy

Resum

L’objectiu d’aquest article és presentar una experiència duta a terme en l’assignatura «Formació literària en l’aula d’Educació Infantil» durant el curs 2014-2015, a partir de la necessitat educar l’alumnat en la diversitat i amb la incorporació de la literatura, la dramatització i els titelles com a poderoses eines de presa de consciència, de reflexió i de diàleg sobre la diferència. Des de la investigació sobre literatura infantil i amb la diversitat afectivosexual com a eix, els grups de treball van iniciar un debat sobre la (in)visibilitat de la majoria d’aquestes obres, i també dels prejudicis i estereotips que romanen en un gran nombre d’obres infantils. Considerem que l’experiència va resultar molt positiva quant a la formació literària dels estudiants de Magisteri, des de la perspectiva de la diversitat i pel que es refereix a la programació i a l’exercici d’activitats en l’aula.

Paraules clau

Diversitat; Propostes didàctiques; Models familiars; Gènere; LGTB; Titelles

Referències

ALEGRE, O. (2004): «Atienda a la diversidad del alumnado universitario», en M. L. VILLAR, Programa para la mejora de la docencia universitaria, Madrid, Pearson, p. 97-124.

ALEGRE, O. (2010): «Diversidad cultural y procesos inclusivos: plurilingüismo, lenguaje y educación», en J. HERRERA, M. ABRIL & C.PERDOMO, Estudios sobre didácticas de las lenguas y sus literaturas, Santa Cruz de Tenerife, Publicaciones de la Universidad de La Laguna. p. 31-50.

ALLPORT, G. (1962): La naturaleza del prejuicio, Buenos Aires, Eudeba.

BALLESTER, J. (2007): L’educació literària, València, Publicacions de la Universitat de València.

BALLESTER, J. & J. A. MAS (2003): «El component sociolingüístic en el desenvolupament de la competència comunicativa», en V. MARTINES (coord.), Llengua, societat i ensenyament. Volum III, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. p. 5-17.

CHICK, K. (2008): «Fostering an Appreciation for all Kinds of Families: Picturebooks with Gay and Lesbian Themes», Bookbird: A Journal of International Children’s Literature, núm. 46, Toronto, University Toronto Press, p. 15-22.

IBARRA, N. & J. BALLESTER (2010): «La educación literaria e intercultural en la construcción de la ciudadanía», Aula de Innovación Educativa, núm. 197, p. 9-12.

LLUCH, G. (2012): La lectura al centre, València, Bromera.

MENDOZA, A. (1994): Literatura comparada e intertextualidad, Madrid, La Muralla.

OLTRA, M. A. (2011): «Multiculturalidad y nuevas estructuras familiares en la literatura infantil», en P. NÚÑEZ & J. RIENDA (coord.), La investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura: situación actual y perspectivas de futuro, Granada, SEDLL.

OLTRA, M. A. & R. M. PARDO (2013): «Las nuevas estructuras familiares y su presencia en la literatura infantil valenciana», en P. CANCELAS, R. JIMÉNEZ, M. F. ROMERO & S. SÁNCHEZ (coord.) Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI, cap. 39, Granada, GEU, p. 63.

PRAWER, S. S. (1998): «¿Qué es la literatura comparada?», en D. ROMERO (coord.), Orientaciones en Literatura Comparada, Madrid, Arco Libros, p. 21-36.

ROMERO, D. (2010): Identidad de género en personajes de ficción infantil y juvenil. Hacia una ruptura de los estereotipos, Saragossa, Universidad de Zaragoza.

SALES, A. (2003): «L’organització i cultura escolar per a l’educació intercultural», en A. SALES (coord.), Educació intercultural: la diversitat cultural a l’escola, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 35-46.

TOFIÑO, I. (2006): «¿Un libro homófobo? ¡Que lo lea Rita! Criterios de valoración con referente pedagógico para los materiales LGTB destinados a menores», Educación y Biblioteca, núm. 152, p. 83-88.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.06