El rol de la família en la literatura infantil i juvenil del segle XXI: el desenvolupament de la competència lectora intercultural a través d’un àlbum il·lustrat

Rocío Domene Benito

Resum

Tradicionalment la família ha estat un dels temes més adreçats als xiquets. En aquest sentit, el principal objectiu d’aquest article serà la reformulació del terme família al voltant dels nous models, com el que es mostra a l’àlbum il·lustrat In Our Mothers’ House (2009). A través de la història d’una família allunyada dels cànons tradicionals, explorarem com tracta Polacco el tema de la família i la interculturalitat atenent al gran valor que adquireix en la formació dels alumnes com a éssers humans. Representa, per tant, una eina eficaç i útil per a mostrar als estudiants que no existeix un únic concepte de família, així com la rellevància de la interculturalitat al món que els envolta. A més a més, promoure la competència literària i lectora intercultural en el segle XXI convida els alumnes a pensar d’una manera crítica i reflexiva, i fomenta la seua imaginació i creativitat. En conclusió, mitjançant un àlbum il·lustrat es pot afavorir el desenvolupament del xiquet no sols en àrees lingüístiques, literàries i cognitives sinó també morals i cíviques.

Paraules clau

Família; Literatura infantil i juvenil; Competència lectora intercultural; Àlbum il·lustrat

Referències

ABDALLAH-PRETCEILLE, Martine (2001): La educación intercultural, Barcelona, Idea Books.

AGUADO, Teresa (2003): Pedagogía Intercultural, Madrid, McGraw Hill.

ALSTON, Anne (2008): The Family in English children’s literature, Nova York, Routledge.

BALLESTER, Josep (1999 [2007]): L’educació literària, València, Publicacions de la Universitat de València.

CHENG, Andrea & Ange ZHANG (2000): Grandfather counts, Nova York, Lee & Low Books.

CICERCHIA, Ricardo (1994): Familias y ciencias sociales. El encanto de las formas familiares, UNICEF, Argentina.

COFFELT, Nancy & Tricia TUSA (2007): Fred stays with me, Nova York, Little, Brown Books for Young Readers.

FRIEDMAN, Ina R. & Allen SAY (1984): How my parents learned to eat, Boston, Houghton Mifflin.

GIBERTI, Eva (1994): «La familia y los modelos empíricos», en Catalina WAINEMAR (coord.), Vivir en Familia, Buenos Aires, UNICEFLosada.

HERVÁS, Anna (2008): «Emociones, acciones, conocimientos», en José A. TÉLLEZ, Educación intercultural. Miradas multidisciplinares, Madrid, Los Libros de la Catarata.

KASZA, Keizo (1992): A Mother for Choco, Nova York, Putnam.

ORLANDO, Antonio (1997): «Tratamiento de la familia en la literatura infantil y juvenil contemporánea», Lectura y Vida, núm. 3.

POLACCO, Patricia (2009): In Our Mothers’ House, Nova York, Philomel Books.

RICHARDSON, Justin, Peter PARNELL & Henry COLE (2005): And Tango makes three, Nova York, Simon & Schuster Books for Young Readers.

SEGALEN, Martine (1992): Antropología histórica de la familia, Madrid, Taurus.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.08