La competencia lecto-literaria para el desarrollo del pensamiento crítico. Estética y ética en la literatura infantil y juvenil

Sara Terol Bertomeu

Resum

La literatura i l’educació literària, a través de la formació de la competència lectoliterària, ofereixen al docent la possibilitat de fer despertar un pensament crític entre l’alumnat, de manera que s’eduquen com a lectors literaris i ciutadans en aquesta societat. La literatura fa possible un diàleg intel·lectual i afectiu entre persones diferents, raó per la qual el lector adquirirà experiències vitals i no només coneixements culturals i habilitats en l’apreciació lingüística literària.

Paraules clau

Competència lectoliterària; Pensament crític; Literatura infantil i juvenil; Ètica; Estètica

Referències

CORTÁZAR, Julio (2010): «Continuidad de los parques», en Julio CORTÁZAR, Los relatos, 2. Juegos, Madrid, Alianza Editorial, p. 7-8.

LLORENS, Ramón (2015): «Fábulas, educación literaria y didáctica de los valores: Leo Lionni», Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, núm. 23, p. 61-72.

MARTÍNEZ, Emilio (2005): Ética y fe cristiana en un mundo plural, Madrid, Colección Cruce.

MATA, Juan (2014): «Ética, literatura infantil y formación literaria», Impossibilia, núm. 8, p. 104-121.

MENDOZA, Antonio (2004): La educación literaria. Bases para la formación de la competencia lecto-literaria, Málaga, Aljibe.

NUSSBAUM, Matha (2005): El conocimiento del amor. Ensayos sobre filosofía y literatura, Madrid, A. Machado Libros.

RAIMONDI, Ezio (2007): Un’etica del lettore, Bologna, il Mulino.

TEIXIDOR, Emili (2000): «La literatura juvenil, ¿un género para adolescentes?», Clij. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, núm. 133, p. 7-15.

ZAMORA, José (2010): «H. Arendt y Th. W. Adorno: pensar frente a la barbarie», ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura, núm. 742, p. 245-263.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.03