Educació literària: perspectives didàctiques actuals en la literatura per a infants i jóvens

Dari Escandell, Eduard Baile López

Paraules clau

Educació literària; Didàctica de la literatura; Literatura per a infants i jóvensDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.01