La planificació i la realització d’una ruta poètica com a proposta de millora de l’educació literària i com a eina d’integració en l’entorn

Àngels Gregori Parra

Resum

Arran de l’observació de l’escassa presència del gènere poètic a l’aula, aquesta investigació analitza els avantatges de treballar el poema en el procés d’ensenyament-aprenentatge a partir de la realització d’una ruta literària, ja que pot esdevenir una forma suggeridora d’apropar el gènere a l’alumnat i aconseguir-ne bons resultats. Aquest article forma part del projecte I+D de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport «Imágenes literarias de la diversidad: ciudadanía e identidad a través de la educación literaria», del Grup d’Investigació ELCiS: Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat.

Paraules clau

Educació literària; Ruta; Poesia; Geografies literàries

Referències

ARENAS, Carme & Dolors MADRENAS (2009): «Per què poesia contemporània a l’aula?», en Glòria BORDONS (coord.), Poesia i educació. D’Internet a l’aula, Barcelona, Graó, p. 77-92.

ARTIGUES, Antoni (2009): «Pràctiques de mestre d’Educació Primària a la Universitat de les Illes Balears», en Glòria BORDONS (coord.), La poesia contemporània. Una eina per canviar actituds en els futurs mestres i per millorar la llengua, Barcelona, Graó, p. 81-103.

BALLESTER, Josep (2015): La formación lectora y literaria, Barcelona, Graó.

BALLESTER, Josep & Noelia IBARRA (2009): «La enseñanza de la literatura y el pluralismo metodológico», OCNOS: Revista de Estudios sobre Lectura, núm. 5, p. 25-35.

BATALLER, Alexandre (2014): «Les marques i els llocs literaris com a elements de transposició didàctica: el cas d’Ausiàs March», en Jordi CHIMILLAS & Ricard GIRAMÉ (coords.), Per vells carrers de poble. Territori, marca, educació i patrimoni, Vic, Servei de Publicacions Institucionals Universitat de Vic, p. 163-174.

BATALLER, Alexandre & Héctor GASSÓ (coord.) (2014): Un amor, uns carrers. Cap a una didàctica de les geografies literàries, València, Publicacions de la Universitat de València.

BORDONS, Glòria & Anna DÍAZ-PLAJA (coord.) (2004): Ensenyar literatura a Secundària. La formació de lectors crítics, motivats i cultes, Barcelona, Graó.

BORDONS, Glòria & Júlia FERRER (2009): «Introducció», en Glòria BORDONS (coord.), Poesia i educació. D’Internet a l’aula, Barcelona, Graó, p. 7-13.

CAMPILLO, Xavier (1989): «Geografia i literatura a l’Alt Pirineu català: bases per a un mètode de treball humanístic a partir de la literatura», Documents d’Anàlisi Geogràfica, núm. 15, p. 111-122.

CARRERAS, Carles (2003): La Barcelona literària. Una introducció geogràfica, Barcelona, Proa.

NOGUÉ, Joan (2007): La construcción social del paisaje, Madrid, Biblioteca Nueva.

SOLDEVILA, Llorenç (1988): Una ruta planiana, Mataró, Juliana.

SOLDEVILA, Llorenç (1994): Una proposta d’educació integral. Ruta literària al Montseny, Argentona, L’Aixernador.

SOLDEVILA, Llorenç (2004): «Ensenyar història de la literatura a segon cicle de Secundària», en Glòria BORDONS & Anna DÍAZ-PLAJA (coord.), Ensenyar literatura a Secundària: formant lectors crítics, motivats i cultes, Barcelona, Graó, p. 19-29.

VILAGRASA, Joan (1988): «Novela, espacio y paisaje: sugerencias para una geosofía estética», Estudios geográficos, núm. 191, p. 271-285.
DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2016.7.04