Ítaca. Revista de Filologia

Aplicació didàctica de la ràdio al context escolar

Virginia Moriel Bueno

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.11

Resum

Aquest treball pretén explorar l’ensenyament i aprenentatge del valencià i en valencià des d’un punt de vista pragmàtic mitjançant una eina que permet dotar a l’escola d’activitats que propicien un aprenentatge significatiu: la ràdio. A través d’un projecte de ràdio escolar es donarà resposta a dos aspectes primordials: el disseny d’activitats que asseguren el desenvolupament de les capacitats dels alumnes mitjançant situacions de la vida quotidiana, i el fet de propiciar situacions comunicatives en valencià perquè els infants tinguen una millor competència comunicativa sense bandejar el folklore valencià, que incrementarà el sentiment de pertinença dels estudiants, sobretot dels castellanoparlants.

Paraules clau

Pragmatisme; TILC; Ràdio; Valencià; Educació primàriaDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.11

Copyright (c) 2018 Virginia Moriel Bueno

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons