Ítaca. Revista de Filologia

La cançó tradicional infantil: el fenomen Dani Miquel, alguns precedents i coetanis

Francesca Cano Server

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.06

Resum

La música infantil ha estat considerada sovint com un gènere de segona categoria. Tanmateix, diversos exemples basats en la nostra tradició musical ens demostren els beneficis de les cançons en la formació dels infants. Aquest article fa balanç de la música en valencià com a eina educadora des dels anys de la Transició fins a l’actualitat. Fenòmens musicals com Dani Miquel i altres grups arrepleguen el testimoni d’aquesta tasca iniciada dècades arrere per referents com Paco Muñoz, Al Tall o Carraixet. Així mateix, el treball a l’escola a través de la música col·labora amb aquesta funció didàctica i educadora, tal com demostren alguns projectes. I tot, amb el ritme i l’alegria necessaris per a la transmissió d’uns valors que contribueixen a la formació de persones responsables i tolerants: créixer amb igualtat i respecte siga quina siga la nostra condició.

Paraules clau

Música infantil; Cançons tradicionals; Dani Miquel; Música en valencià; Paco MuñozDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.06

Copyright (c) 2018 Francesca Cano Server

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons