Ítaca. Revista de Filologia

La mort a Altea. Ritus, costums i relats

Antoni Cabrera Uris

Resum

En la nostra cultura, la mort ha estat considerada sempre com un tema tabú del qual escau evitar parlar-ne. Però encara que no ens agrade, per aquest trànsit hi passarem tots; moltes vegades indirectament, i una de ben directament. Per això, en aquest article hem mirat d’analitzar com s’ha tractat o es tracta el procés de la mort, concretament al poble d’Altea (Marina Baixa), on, mitjançant entrevistes i recerca bibliogràfica, hem classificat tots els passos que se segueixen des dels moments abans de morir fins a l’acomiadament i el culte posterior al difunt. Així mateix, hem fet un estudi d’alguns fraseologismes locals vinculats al tema.

Paraules clau

Mort; Mortalla; Dol; Vetla; Ritus; EnterroDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.16

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons