Ítaca. Revista de Filologia

La paratextualitat: caracterització i funcions interpretatives aplicades a l’estudi de la col·lecció «Micalet Teatre» de l’editorial Bromera

Vicent Aleixandre Lluch

DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.14

Resum

L’embolcall amb el qual se’ns presenta un producte sempre influeix a l’hora de fer-ne la tria. Així doncs, és important la imatge oferida ja que contribueix a la creació d’un seguit d’expectatives en el receptor. En aquest sentit, l’anàlisi dels elements paratextuals juga, al nostre parer, un paper clau, perquè suposa una primera aproximació al text i, a més a més, en genera uns trets identificadors que funcionen com a element cohesionador dels productes d’una mateixa línia editorial. Amb el present treball, ens marquem com a objectiu elaborar una caracterització bàsica de la col·lecció «Micalet Teatre» de l’editorial Bromera. Partint del model d’anàlisi epistemològic proposat per l’especialista Gemma Lluch, tractarem d’esbossar les línies mestres d’un dels segells capdavanters en la difusió del teatre per a infants i adolescents.

Paraules clau

Teatre infantil; Teatre adolescents; Anàlisi de paratextos; Micalet TeatreDOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2017-2018.8-9.14

Copyright (c) 2018 Vicent Aleixandre Lluch

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons